Korrosion


Material bryts ner - åldras - via endera av två förlopp:


Hydrolys - reaktion med vatten.

Oxidation - reaktion med ett oxidationsmedel, vanligtvis luftens syre.


För metalliska material talar vi om korrosion, där faktorer som hög fuktighet, syror och baser kan påskynda nedbrytningen.


Ytbehandling kan förhindra korrosion, men den kan vara undermålig eller olämplig för den aktuella miljön.


Kemisk analys av korrosionsprodukter ger svar på vad det är som främjar korrosionen. Med den kunskapen kan lämpliga motåtgärder sättas in.


För analys av korrosionsprodukter använder vi främst följande metoder:


Röntgenfluorescens (SEM-EDX); Visar om kloridsalter medverkar.

Infrarödspektroskopi (FTIR); Visar om organiska syror medverkar.


För utvärdering av ytbehandlingar på lättare metaller har vi utvecklat en snabb metod att mäta korrosionshastigheten. Metoden är bland annat användbar när alternativ till ytbehandling som innehåller sexvärt krom behöver utvärderas.  

Korrosion