Vanliga orsaker till materialfel

VANLIGA ORSAKER TILL MATERIALFEL

 

Fukt. Medför till exempel att vissa plastmaterial bryts ner med tiden. Korrosion av metalliska material kan främjas, speciellt om det finns korrosionsfrämjande ämnen i miljön.

 

 

Förorenade ytor. Vidhäftningsproblem vid målning och limning är vanligt förekommande. Drabbar små som stora företag. Man vet inte vad som är orsaken och har inte egna resurser att ta reda på det.

 

 

Oförenlighet mellan material. Ämnen som avges från ett material i en konstruktion, försämrar eller hindrar funktionen för andra material. Något som kan visa sig långt senare, när produkten är klar.

 

 

Alternativa komponenter har sämre kvalitet.Det kan handla om komponenter från en alternativ leverantör eller att sammansättningen i en befintlig leverantörs komponent har ändrats.

 

 

Material åldras. Luftens syre, fukt, förhöjd temperatur, sur/basisk miljö är faktorer som kan medverka till att ett material bryts ner över tiden.

 

Copyright © All Rights Reserved