Främmande material

 

 

Främmande material som hämmar produktfunktion

Med kemisk analys kan man reda ut vad som orsakar en försämring eller utebliven funktion i en teknisk produkt. I de flesta fall så klarar vi ut detta med hjälp av vår utrustning för infrarödspektroskopi (FTIR).

 

 

Några exempel:

 

1.

En armburen larmanordning upphörde att fungera vid hög luftfuktighet. Undersökning av dess kretskort under mikroskop visade på rester av ett vitt material. Analys gav att det var fråga om adipinsyra.

Vid lödning av komponenter på kretskortet användes adipinsyra som flussmedel. Adipinsyra blir elektriskt ledande vid hög luftfuktighet vilket ledde till kortslutningar på kretskortet.

En förbättring av efterföljande tvättsteg eliminerade problemet.

 

 

2.

En kraft-transistor hade upphört att fungera på grund av att en kontaktering hade förlorat sin ledningsförmåga. Orsaken visade sig vara att en intilliggande komponent av silikongummi läckte silikonolja till den elektriska ledningsbanan. Silikonolja har en benägenhet att krypa ut över ytor. På grund av värmeutvecklingen i kontakteringen, vid drift, så bröts silikonoljan ner, varvid isolerande silikat (glas) bildades.

Byte till annat material än silikongummi eliminerade felsättet.

 

 

3.

Målade aluminiumdetaljer som förvarats i trälårar hade korroderat. Analys av korrosionsprodukter gav att det hade bildats aluminiumsalt av ättiksyra. Fuktigt virke frigör ättiksyra som främjar korrosion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved