Försämrad vidhäftning

 

 

FÖRSÄMRAD VIDHÄFTNING

 

Vidhäftning vid limning och lackering kan försämras av att ytor är förorenade med en beläggning av någon typ av organiskt material.

 

Det är vanligtvis fråga om mineralolja men silikonolja kan också förekomma. Just silikonolja är en besvärlig förorening eftersom det behövs ytterst lite på en yta för att vidhäftningen skall försämras avsevärt.

 

Vi kan:

 

  • Identifiera vilken typ av förorening det är som försämrar vidhäftningen.

 

  • Spåra upp varifrån föroreningen kommer.

 

  • Ge förslag på lämplig åtgärd för att eliminera orsaken till förorening.

 

 

Med vår mobila utrustning kan vi snabbt vara på plats för utredning, men det går naturligtvis bra att skicka provmaterial till vårt laboratorium.

 

 

 

För mer information om vår analysteknik:

 

 

 

 

 

 

Hans Malmberg vid ett instrument för identifiering av icke-metalliska material som plaster, limmer, lacker, oljor, kemikalier, läkemedel, energetiska material m.m. Det mäter med hjälp av infrarött ljus och är ett mycket användbart verktyg för materialtekniska utredningar.

Copyright © All Rights Reserved