Avvikande materialegenskaper som visar sig med tiden

 

 

Avvikande materialegenskaper som visar sig med tiden

 

  • Lacken på en vitvara blev efter en tids användning uppluckrad upp på grund av migration av mjukgörare från en magnetlist.

 

  • Silikonolja från en silikonbaserad elastomer migrerade iväg till en kontaktering i en elektronisk utrustning. På grund av värmeutvecklingen i kontakteringen så mineraliserades silikonoljan till ett silikatbaserat material. Med tiden byggdes ett ett isolerande skikt av silikat upp, vilket försämrade utrustningens funktion.

 

  • Ett polymert material baserat på cellulosa acetat butyrat (CAB) bröts ner av fukt varvid ättiksyra frigjordes. Detta ledde till att metalliska komponenter i konstruktionen korroderade.

 

Exempel som dessa, som vi stött på genom åren, pekar mot betydelsen av att göra en kemiskt fokuserad materialteknisk genomgång av komponenter i en teknisk produkt. Så tidigt som möjligt. Helt i konstruktionsfasen.

Copyright © All Rights Reserved