Avvikelse i komposition

 

 

Avvikelse i komposition misstänks

Produkter som är blandningar av ämnen - det kan vara gaser, vätskor, emulsioner, fasta material - förväntas ha specificerade halter av ingående komponenter. Om så inte är fallet kan den avsedda funktionen försämras.

 

Vi kan utföra de flesta typerna av kvantitativ kemisk analys. I den mån det inte finns standardiserade metoder att tillgå, så har vi lång erfarenhet av att ta fram nya metoder.

 

Våra lokaler är klassificerade för hantering av energetiska material.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved