Reportage och föredrag

REPORTAGE OCH FÖREDRAG

 

 

Reportage om Promir i NWTs bilaga Arbete & Ekonomi november 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Symposietext om nyttan med en teknik baserad på infrarött ljus för tekniska felutredningar.

Från en konferens i Guiyang i Kina juni 2011: 9th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety (ICRMS 2011).

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved