Fördelar att anlita Promir

FÖRDELAR ATT ANLITA PROMIR

 

 

Du får tillgång till en materialteknisk resursperson som:

 

  • Har god god kunskap om kemiska produkter och material.

  • Har lång erfarenhet av att lösa materialtekniska frågeställningar.

 

  • Kan göra en förebyggande materialteknisk genomlysning i konstruktionsfas - en livslängdsanalys.

 

  • Har tillgång till instrument för identifiering av material.

  • Har stort kontaktnät till företag inom branchen.

  • Lägger vikt vid att leverera snabbt.

  • Inte kostar utom när han verkligen behövs.

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved