Vad säger kunder

VAD SÄGER KUNDER

 

CTT SYSTEMS

CTT Systems AB är marknadsledande leverantör och tillverkare av produkter till flygindustrin för aktiv kontroll av luftfuktigheten; i kabinen för att höja luftfuktigheten och i flygplanskroppen för att förhindra kondensation.

 

För oss är det värdefullt att ha tillgång till den typ av kompetens som Hans Malmberg erbjuder. Han har god förmåga att snabbt sätta sig in i materialtekniska frågeställningar och återkomma med förslag på vad som bör göras. De utredningar han hittills utfört åt oss är vi mycket nöjda med.

 

Torleif Nilsson

Utvecklingschef

CTT Systems AB

www.ctt.se

 

 

 

 

SEM

SEM är en ledande tillverkare av elektroniska tändsystem och kontrollsystem för bilmotorer, gasmotorer och småmotorer. Våra produkter medverkar till effektivare motorer med lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp av skadliga ämnen. Ett fortgående intensivt utvecklingsarbete pågår för att möta framtida stringentare prestanda- och miljökrav. Våra produkter måste tåla tuffa krav med avseende på livslängd, värme och vibrationer samt kraftiga oscillerande elektriska fält.

 

För oss är Hans Malmberg en bra resurs att ta hjälp av när det gäller kemitekniska frågeställningar. Vi behöver förstå på djupet vad som händer med material i våra krävande applikationer. Hans kemiska och analytiska kunnande har sedan ett antal år varit till god nytta för oss.

 

Jakob Ängeby

Chef forskning & utveckling

www.sem.se

 

 

 

EURENCO

EURENCO utvecklar och tillverkar energetiska material för civila och militära ändamål. För detta krävs bland annat kemisk analytisk kompetens, både i samband med utveckling och för kvalitetskontroll.

 

”Som komplement till våra egna resurser inom tillverkning, analys & utveckling så har vi sedan mer än tio år tillbaka dragit nytta av den kunskap och erfarenhet som Hans Malmberg har när det gäller kemisk analys och kemitekniska utredningar.”

 

Håkan SVENSSON

Marketing & Sales Director

EURENCO Bofors AB

Tel : +46 586 83031 / Mob : +46 70 3913031

Björkborns Industriområde, SE-691 86 Karlskoga

www.eurenco.com

 

 

 

 

Life Time Engineering

Life Time Engineering är ett materialtekniskt företag som är specialiserat på konstruktioners systemsäkerhet och åldringstålighet, med fokus på konstruktioner som innehåller energetiska material. Vi utvecklar och tillverkar pyrotekniska satser för civilt och militärt ändamål. Sådana ingår bland annat i av oss framtagna signalmarörer avsedda för ubåt; tuber som kan skickas ut från undervattensläge, oberoende av djup, och avge ljus och rök vid vattenytan.

 

Vi har god nytta av Hans Malmbergs erfarenhet och kompetens när det gäller att reda ut kemitekniska frågeställningar. Inte minst hans förmåga att utveckla metoder för kemisk analys och att identifiera främmande material.

 

Erik Hagel

Chef produktutveckling

www.lteab.se

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved